ติดต่อเต็นท์

ท่าทองยนตรกิจ

146/3 หมู่ 4 ตำบลท่าทอง

อ.เมือง จ.พิษณุโลก

081-7856297, 087-2082179